BREEAM

Naszym zamiarem jest uzyskanie certyfikatu BREEAM na poziomie "bardzo dobrym". Budynek z certyfikatem ekologicznym to prestiż na arenie nie tylko narodowej, ale także międzynarodowej. Dla najemcy natomiast certyfikat BREEAM to wymierne korzyści finansowe – przede wszystkim znacznie niższe opłaty eksploatacyjne niż w budynkach niecertyfikowanych.

W czerwcu 2015 r. Astrum Business Park uzyskał certyfikat BREEAM Interim Certificate osiągając wynik „bardzo dobry". Uzyskany certyfikat jest wynikiem pierwszego etapu oceny BREEAM odnoszącym się do fazy projektowania.

W kwietniu 2017 r. Astrum Business Park uzyskał międzynarodowy certyfikat BREEAM FINAL dla fazy realizacyjnej Post-Construction Stage dotyczącej zrealizowanej części kompleksu, również z oceną „Very Good".

BREEAM

Zielone rozwiązania w Astrum Business Park:

  • niskie zużycie energii cieplnej dzięki oknom i elewacjom o wysokiej izolacyjności termicznej
  • nowoczesna klimatyzacja z indywidualną regulacją temperatury
  • maksymalny dostęp światła dziennego
  • użycie certyfikowanych surowców lokalnych oraz materiałów z recyklingu
  • system segregacji odpadów
  • energooszczędne oświetlenie z czujnikami ruchu
  • udogodnienia dla rowerzystów
  • stanowisko ładowania pojazdów elektrycznych.