O Inwestorze

POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE

Inwestorem Astrum Business Park jest IRYDION Sp. z o.o. Jej udziałowcami są LFI 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i PROCHEM S.A., która jest również generalnym realizatorem obiektu. PROCHEM S.A. to firma inżynierska z dużym dorobkiem. Istnieje od 1947 roku. Projektuje i realizuje obiekty w różnych sektorach budownictwa – od przemysłu, budownictwa ogólnego po ochronę środowiska.

PROCHEM S.A. ma duże doświadczenie w realizacji inwestycji o charakterze deweloperskim. Wykonuje kompleksowe usługi inżynierskie obejmujące wszystkie etapy procesu inwestycyjnego. Pełni rolę doradcy dewelopera i project managera czy, jak w przypadku Astrum, generalnego realizatora inwestycji. Do atutów tej firmy należy profesjonalizm zespołu i najnowocześniejsze metody pracy. Przy realizacji Astrum Business Park jest stosowana koncepcja BIM (Building Information Modelling).

Od 1994 roku akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PROCHEM logo